Үндэсний Блокчейн Платформ

Жамуха блокчэйн платформ нь Монголын Үндэсний Блокчэйн платформ болох зорилготой хөгжүүлэгдэж байгаа бөгөөд Бүртгэл мэдээлэлтэй холбоотойгоор бүхийл бизнест хэрэглэгдэх боломжтой.
Jamuha

ICT GROUP

Зөв хүн, Зөв шийдлээр, Зөв ирээдүйг

Үндэсний Блокчэйн Платформ

Бүтээгдэхүүний зурган танилцуулга

Та формоо үнэн зөв бөглөнө үү!

Бүтээгдэхүүн туршиж үзэх
хүсэлт илгээх

Error: Contact form not found.