Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Дууссан

Гүйцэтгэх үүрэг

 • Бүтээгдэхүүний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж, судалгаа шинжилгээ хийх
 • Бүтээгдэхүүний концепт, шийдэл боловсруулах, хөгжүүлэх
 • Концепт, шийдлийн болон бүтээгдэхүүний баримт бичиг боловсруулах
 • Бүтээгдэхүүний удирдлага, зохион байгуулалтыг хийж гүйцэтгэх
 • Бүтээгдэхүүнийг сайжруулалт хийх
 • Харьяа газар нэгжийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, төлөвлөлтийг гүйцэтгэх
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх, суралцах, ур чадвараа тогтмол сайжруулах
 • Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх
 • Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, бизнес хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж байсан туршлагатай
 • Дижитал бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийж байсан туршлагатай
 • Судалгаа шинжилгээ хийх ур чадвартай
 • Бизнесийн процесс, цар хүрээний талаар мэдлэгтэй
 • Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх арга хэрэгслүүдийг эзэмшсэн байх
 • Албан бичиг баримт боловсруулах мэдлэгтэй

Анкет бөглөх

Error: Contact form not found.