DBX брокер, дилерийн онлайн захиалгын систем танилцуулга татах

DBX – Үнэт цаасны дансны удирдлагын цогц систем нь бүх төрлийн үнэт цаасыг бүртгэх, анхдагч арилжааг зохион байгуулах, нийлүүлэлтийн төлөвлөгөөг гаргахад зориулагдсан.

ICT grup
Та дараах формыг бөглөн танилцуулга татан авах боломжтой