Doc

  • Socket ашиглах заавар
  • Regex бичих аргачлал болон түгээмэл ашиглагддаг regex
  • Дангын холболт
  • Image validation хийх зурагын өргөн өндөр хэмжээ төрөл өөр шалгадаг байх
  • Minimal