SaaS ERP систем танилцуулга татах

Санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зайнаас авах, онлайн худалдаа хийх, байгууллагын санхүүг алсаас удирдах гэх мэт маш олон боломжийг технологийн шийдэл бүрдүүлдэг. Үүний нэг нь iFinance SaaS ERP юм.

 iFinance SaaS систем нь Монголын анхны SaaS ERP  бүтээгдэхүүн бөгөөд  зөвхөн танай байгууллагад тохирсон хамгийн үр ашигтай шийдлийг санал болгож хөгжүүлэлт хийдэг гэдгээрээ онцлогтой.

Санхүү болон технологийн шийдлийг хослуулснаар цаг, мөнгө хэмнэхээс гадна хэрэглэгч төвтэй үйлчилгээг үзүүлэх боломжийг олгоно.

iFinance
Та дараах формыг бөглөн танилцуулга татан авах боломжтой