Мэдээ

Хот, хөдөөгийн ялгааг арилгах: Орон нутгийн бизнесүүдэд зориулсан хөрөнгө оруулалтын шийдлийг Ай Си Ти групп танилцууллаа.

2023-01-20

“Хот, хөдөөгийн ялгааг арилгах: ICT группийн орон нутгийн бизнесүүдэд зориулсан хөрөнгө оруулалтын платформ”

Ай Си Ти групп анх удаа орон нутагт зохион байгуулагдаж буй INVEST KHOVD 2023 хөрөнгө оруулалтын томоохон чуулга уулзалтад 2023 оны 01 дүгээр сарын 19-20ний өдрүүдэд оролцож, хөдөө орон нутгийн бизнес эрхлэгчидтэй хөрөнгө оруулагчдыг холбосон шинэ технологийн шийдлийг танилцууллаа. Хот, хөдөөгийн эдийн засгийн ялгааг арилгах зорилготой энэхүү платформ нь хөдөө орон нутгийн бизнесүүд, төсөл хөтөлбөрүүдэд нэн шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг бий болгохын зэрэгцээ хөрөнгө оруулагчдад эдгээр дутуу үйлчилгээтэй зах зээлд хөрөнгө оруулах боломжийг олгох зорилготой юм.

Энэхүү шийдлийн гол давуу талуудын нэг нь хөдөө орон нутгийн бизнесүүдийг өргөжүүлж, ажлын байр бий болгож, орон нутгийн эдийн засгийг нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог. Орон нутаг дахь зарим бизнесүүд, эхэлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн хувьд барьцаа хөрөнгө, зээлийн түүх байхгүйгээс банк гэх мэт уламжлалт эх үүсвэрээс санхүүжилт авахад хүндрэлтэй байдаг. Энэхүү шийдлийн давуу тал нь хөрөнгө оруулагчдад илүү өргөн хүрээний бизнест хөрөнгө оруулах замаар багцаа төрөлжүүлэх боломжийг олгодог. Энэхүү төрөлжүүлэлд нь эрсдэлийг бууруулж, өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд тусалж, хувь хүн болон байгууллагын хөрөнгө оруулагчдад үнэ цэнтэй хэрэгсэл болгодог.

Хэрэглээний хувьд хэрэглэгчдэд ээлтэй, удирдахад хялбар байхаар бүтээгдсэн бөгөөд туршлага багатай хүмүүсээс эхлээд илүү туршлагатай хөрөнгө оруулагчид хүртэл өргөн хүрээний хөрөнгө оруулагчдад хүртээмжтэй болгодог.

Ерөнхийдөө Ай Си Ти группийн хөрөнгө оруулалтын шийдэл нь хөдөөгийн бизнес эрхлэгчдэд хөрөнгийн хүртээмжтэй байх асуудлыг шийдвэрлэх шинэлэг шийдэл, мөн түүнчлэн хот, хөдөөгийн эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Энэ нь хөдөө орон нутгийн бизнес эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагчдад хоёуланд нь ашигтай нөхцөл бөгөөд дутуу үйлчилгээтэй зах зээлд хөрөнгө оруулах арга замыг хайж буй хүмүүст маш том боломж юм.

Ай Си Ти групп нь 2021 оноос эхлэн Монгол хүний амьдралын чанарыг технологийн тусламжтайгаар дээшлүүлэх зорилготой орон нутаг руу чиглэсэн тэгш хүртээмжийг бий болгох “Дижитал аймаг” төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэхүү төслийн гол өгөөж нь Иргэн, Бизнес эрхлэгчид болон Төрийн гуравласан харилцааг нэгдсэн нэг платформ дээр гаргаж, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж байгаа технологийн системүүдийн цогц нэгдэл юм.

Бид цаашид ч тэгш хүртээмж, тэгш оролцоог дэмжих чиглэлд технологийн шилдэг инновац шийдэл, бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлж зах зээлд нэвтрүүлсээр байх болно.