Онлайн зээлийн систем

BBX онлайн зээлийн системийн үндсэн ажиллагаа нь онлайнаар зээл олгох процессийг шийдэхэд чиглэсэн ба цаг хугацаа, орон зайг хэмнэх зээлжих үйлчилгээний цогц шийдэл юм. Бид одоогоор 10 гаруй харилцагч байгууллагуудынхаа онлайн зээлийн болон онлайн худалдааны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлсэн ба бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийнхээ итгэл үнэмшлийг хэдийн олоод байна.
ict

ICT GROUP

Үндэсний газар зүйн мэдээллийн систем

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Зөв хүн, Зөв шийдлээр, Зөв ирээдүйг

Онлайн зээлийн системийн цогц шийдэл

Бүтээгдэхүүний зурган танилцуулга

Та формоо үнэн зөв бөглөнө үү!

Бүтээгдэхүүн туршиж үзэх
хүсэлт илгээх