Products

ICS – Cloud services

Mongolia's first cloud service will save your time and money. JUST 30 seconds to become a new user...

Data Center

Web hosting

Shared host is a specially prepared data center facility in which a business can rent specific specification space for users servers and other website hosting.

Data Center

Domain name

We provide you the widest and various choice of domain names in Mongolia.

Security

BBX

Хэрэглэгч зээл авах шат дамжлага бүрэн автоматжлагдсан ажиллагаатай, хэзээ ч хаанаас ч цаг хугацаа орон зай үл хамааран цогц систем

Finance

SSL сертификат

Таны вэб сайт SSL сертификатаар баталгаажсанаар хэрэглэгч болон таны хооронд итгэлцэл бий болж, бизнест тань амжилт авчрана

Security

Веб аппликейшн файрвол

WAF нь вэб програмууд болон API-уудыг (DoS), (XSS), (бот) гэх мэт халдлагаас хамгаална.

Security

UBEX

Блокчэйн системд суурилсан үнэт цаасны арилжааны цогц систем бөгөөд зардал, цаг хугацаа, алдаа дутагдлыг бууруулж, үр ашигт тогтолцоог бүрдүүлнэ

Finance

Бизнес блокчэйн систем

Өндөр зэрэглэлийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан мэдээлэл дамжуулалт, хадгалалтыг шийдсэн систем

Blockchain

Жамуха

Бүртгэл мэдээлэлтэй холбоотойгоор бүхий л бизнест хэрэглэгдэх боломжтой "Үндэсний Блокчейн Платформ"

Blockchain