Үнэт цаасны арилжааны цогц систем

UBEX платформ нь Блокчэйн системд суурилсан үнэт цаасны арилжааны цогц систем бөгөөд хөрөнгийн зах зээлд дундын зуучлагчийн үүрэг болон түүнтэй холбогдон гарах зардал, цаг хугацаа, алдаа дутагдлыг бууруулж, үр ашигт тогтолцоог нэвтрүүлэхээр 2018 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн ажиллаж байна.
UBEX

ICT GROUP

Зөв хүн, Зөв шийдлээр, Зөв ирээдүйг

Үнэт цаасны арилжааны цогц систем

Бүтээгдэхүүний зурган танилцуулга

Та формоо үнэн зөв бөглөнө үү!

Бүтээгдэхүүн туршиж үзэх
хүсэлт илгээх