Аюулгүй байдал

Domain name

We provide you the widest and various choice of domain names in Mongolia.

Security

SSL сертификат

Таны вэб сайт SSL сертификатаар баталгаажсанаар хэрэглэгч болон таны хооронд итгэлцэл бий болж, бизнест тань амжилт авчрана

Security

Веб аппликейшн файрвол

WAF нь вэб програмууд болон API-уудыг (DoS), (XSS), (бот) гэх мэт халдлагаас хамгаална.

Security