Блокчэйн

UBEX

Блокчэйн системд суурилсан үнэт цаасны арилжааны цогц систем бөгөөд зардал, цаг хугацаа, алдаа дутагдлыг бууруулж, үр ашигт тогтолцоог бүрдүүлнэ

Санхүү

Бизнес блокчэйн систем

Өндөр зэрэглэлийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан мэдээлэл дамжуулалт, хадгалалтыг шийдсэн систем

Блокчэйн

Жамуха

Бүртгэл мэдээлэлтэй холбоотойгоор бүхий л бизнест хэрэглэгдэх боломжтой "Үндэсний Блокчейн Платформ"

Блокчэйн

Trade.mn

Монголын анхны крипто валютын бирж

Блокчэйн