Блокчэйн

UBEX

Блокчэйн системд суурилсан үнэт цаасны арилжааны цогц систем бөгөөд зардал, цаг хугацаа, алдаа дутагдлыг бууруулж, үр ашигт тогтолцоог бүрдүүлнэ

Finance

Бизнес блокчэйн систем

Өндөр зэрэглэлийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангасан мэдээлэл дамжуулалт, хадгалалтыг шийдсэн систем

Blockchain

Жамуха

Бүртгэл мэдээлэлтэй холбоотойгоор бүхий л бизнест хэрэглэгдэх боломжтой "Үндэсний Блокчейн Платформ"

Blockchain

Trade.mn

Монголын анхны крипто валютын бирж

Blockchain